Bilda idrottsförening

Det uppskattas att hälften av landets invånare är medlemmar i någon eller flera idrottsföreningar. De sporter som fått status som organisation inom RF (Riksidrottsförbundet) är för närvarande 71 stycken innefattande allt möjligt från fotboll, handboll eller innebandy till dart, casting eller biljard. Som enskild idrottsförening är man inte direkt ingående i RF utan först och främst inom ett specialidrottsförbund som exempelvis ishockey eller bågskytte. Totalt finns omkring 20 000 olika föreningar, klubbar och sällskap i Sverige. Valet om man ska heta något av dessa fattas på ett möte för bildande av förening som är det första steget. Orsaker att vilja bilda en förening kan vara många. Kanske saknas en klubb inom just den sporten på orten eller så vill några gå ur en stor förening, skälen kan variera. Här skall vi ta upp några viktiga aspekter och hållpunkter som kan vara nyttigt för de som vill starta en ny klubb.

Ideell förening har allmänt ändamål

Grunden för att bilda förening är att några tillsammans har en sådan önskan. Man kan då utlysa ett möte för bildande på olika sätt eller helt enkelt träffas på ett möte. Det finns inget minsta antal deltagare men en tumregel är att minst tre krävs för att starta en klubb. Den person som är mest drivande brukar inleda och berätta syftet. På mötet skall man föra protokoll där det skall framgå föreningens namn och hemort. Man bör också anteckna alla närvarandes namn som även kan fungera som röstlängd. Det är viktigt att föreningen är öppen och ideell. Man väljer en konstituerande styrelse som bör bestå av minst tre personer varav en är ordförande. Denna styrelse leder föreningen och utlyser en första föreningsstämma som då skall förelägga komplett förslag till stadgar. Stadgar är viktigt då detta är föreningens grundplåt, som ett födelsebevis. Många andra saker måste beredas inför stämman och det gäller att personerna bakom kan offra både tid och kraft för genomförandet. Idag med hjälp av internet är allting enklare då både information och kommunikation kan ske snabbare och lättare. På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer.

Klubb utan klubbhus

En förening som är under bildande har knappast en klubbstuga varför vi ponerar att du som ordförande bjuder hem de intresserade till dig. För att få plats om det är många måste man ta till knep som att skapa mötesbord i ditt uterum som rymmer alla. Man kan ställa ihop flera mindre bort och ta till stolar från olika rum. När allt är klart kan mötet börja. Före starten behövs en dagordning som inleds med en närvarolista. Så väljer man en ordförande för mötet och någon att föra protokoll. Därtill skall två justeringsmän som även skall fungera som rösträknare utses. Att den föreslagna dagordningen skall gälla fastslås eller justeras. Så är det dags för frågan om föreningen skall bildas eller inte. Blir det ja fortsätter mötet med förslag till stadgar (exempelstadgar, stadgemall finns på RF:s hemsida). Namnet på klubben/föreningen/sällskapet skall även in där så det skall slås fast. Så väljer man interimsstyrelse som leder föreningen fram till första stämman, lycka till!