Så sköter du ekonomin i en idrottsförening

Ibland kan det vara svårt att få förening och ekonomi att gå ihop. Med begränsade tillgångar som man vill spendera på idrotten måste man utnyttja de resurser som finns i föreningen. En mindre noga vald kassör kan tyvärr riskera hela föreningen, och i vissa särskilda fall kan till och med styrelseledamöter bli ansvariga för föreningens skulder. Det är inte alltid det finns någon medlem som är redovisningsexpert och finns det vill man oftast ha denne som revisor och inte kassör. Som tur är finns det mycket information att hitta på internet nu för tiden, så med lite intresse och envishet kan man klara sig bra. Skatteverket har även mycket bra informationsträffar i en rad ämnen, däribland en som handlar om idrottsföreningars ekonomi. Dessa är kostnadsfria och ger gott om tid att ställa frågor. Här nedan kan du läsa om det mest grundläggande, så att du får en bild av hur ekonomin fungerar i en idrottsförening.

Ekonomin i idrottsföreningen

En idrottsförening är i de allra flesta fall en ideell förening. Skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening är att en ideell förening måste ha ett ideellt syfte, alltså inte att gynna sina medlemmars ekonomi. Att sköta ekonomin i en idrottsförening kan vara svårt om man inte har någon kunnig medlem som kan hjälpa till. så här fungerar det iallafall i praktiken: Föreningens styrelse väljer en ordentlig och noggrann person som kassör. Dennes ansvar är att hålla reda på ekonomin. Man väljer också en firmatecknare. Eftersom en idrottsförening är en juridisk person kan föreningen ingå avtal, och då är det alltså firmatecknaren som har rätt att göra detta. Vanligen krävs ingen revision, men de flesta idrottsföreningar väljer ändå att ha en revisor. Ofta är det en så kallad lekmannarevisor som ställer upp ideellt och granskar ekonomin. Det är dock viktigt att denne person har god ekonomisk kunskap och nära kontakt med föreningen utan att ett jävsförhållande uppstår. Revisorn får till exempel inte vara nära släkt eller arbeta för någon av styrelsemedlemmarna, eller på annat sätt vara i en situation där en kritisk granskning kan vara svårt.

Kassörens dagliga uppgifter

Det praktiska arbetet med en idrottsförenings ekonomi handlar främst om dokumentation. Varje intäkt föreningen har måste bokföras, även om det bara är en kopp kaffe på en match. Detta gäller även de intäkter som normalt inte är skattepliktiga, till exempel medlemsavgifter, entrébiljetter och lotterier. Det är även kassörens uppgift att upprätta en budget och se till att den följs, ansvara för försäkringar och skatter samt se till att in- och utbetalningar sköts som de ska. En vanligt förekommande uppgift är att skicka fakturor på medlemsavgiften. Det görs ofta direkt av kassören men det finns även faktureringstjänster man kan använda sig av. Det kan vara skönt om man är osäker på vad som gäller med påminnelseavgifter och räntor, vilket kan bli jobbigt i en mindre förening där alla känner alla. du kan numera fakturera utan företag till och med vilket har gjort att många olika tjänster för fakturering finns tillgängliga. Även om kassören inte har någon större kunskap inom redovisning brukar det därför ordna sig så länge det är en ansvarsfull och noggrann person.